Advokatfirmaet RKK

Nettsiden er under utarbeidelse...

Advokatfirmaet RKK har kontor sentralt i Oslo og Drammen. 

Vi tar saker innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på:

- Straffesaker 
- Barnevernssaker 
- Barnefordeling/foreldretvister, avtaler om samvær mv. 
- Skiftesaker etter samlivsbrudd 
- Utlendingsrett, herunder søknader om oppholdstillatelser  

Advokat Anniken Killingstad-Kristoffersen, tlf. 926 61 989, anniken@arkk.no

post@arkk.no

Postadresse: Postboks 1000 Sentrum, 0104 Oslo
Org. nr. 926 628 909